Jak oszczędzać na emeryturę?

Obecni 20-, 30-, czy 40-latkowie z niepokojem spoglądają na prognozy dotyczące ich przyszłych emerytur. Z roku na rok maleje wskaźnik zastąpienia informujący o stosunku emerytury do osiąganego wcześniej wynagrodzenia za pracę. Najnowsze dane są niepokojące i jasno informują o tym, że już nawet obecnie czterdziestolatkowie mogą liczyć na oświadczenie emerytalne wypłacane przez ZUS w wysokości wynoszącej nawet jedynie 25% ich pensji. Dlatego, żeby emerytura była dla nas czasem odpoczynku i relaksu, warto już wcześniej zadbać o swój finansowy spokój i odłożyć pieniądze na przyszłość. Jak oszczędzać na emeryturę? Podpowiadamy.

III filar – IKE i IKZE, czyli indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Warto mieć świadomość, jak wygląda polski system emerytalny. Składa się on z trzech filarów. Pierwszym jest oczywiście ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugim są OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Trzeci filar z kolei stanowią dobrowolne systemy oszczędzania. Zalicza się do nich IKEI i IKZE. IKE to indywidualne konto emerytalne, z kolei IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Czym różni się między sobą IKE i IKZE? Otóż konta te różnią się przede wszystkim korzyściami podatkowymi. Takie konto oszczędnościowe w obu przypadkach można założyć już w wieku 16 lat, w sytuacji, kiedy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Takie konta oferują nie tylko banki, ale również dobrowolny fundusz emerytalny, zakłady ubezpieczeniowe czy podmioty prowadzące działalność maklerską.

Rocznie na IKE można wpłacić maksymalnie trzykrotność prognozowanego na dany rok miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pieniądze takie są inwestowane. Dochód ten jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych wyłącznie, wtedy kiedy środki te zostaną wypłacone dopiero po ukończeniu 60 lub 55 roku życia.

W przypadku IKZE, na taki rachunek można przelać kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego w gospodarce narodowej. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż coroczne wpłaty można odliczyć od dochodu a więc otrzymać zwrot części podatku dochodowego pit.

Pracownicze plany kapitałowe – na PPK składa się też pracodawca i państwo

Osoby, które chcą zacząć oszczędzać na emeryturę, lecz nie dysponują zbyt dużymi środkami, mogą skorzystać na przykład z PPK lub PPE. Każdy pracodawca zobligowany jest do założenia PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z kolei Utworzenie PPE czyli Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Planów Emerytalnych zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. W obu tych przypadkach jednak pracodawca pomaga pracownikom gromadzić środki na jesień życia. W przypadku PPE wpłat dokonują w zasadzie wyłącznie pracodawcy, ze względu na to, że dla zatrudnionych osób są one dobrowolne. Z kolei na konto PPK trafia 2% miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Do tego pracodawca dokłada 1,5% wysokości pensji pracownika. Z kolei państwo dokłada 240 zł, a 250 zł na start.

Warto wiedzieć również że pieniądze gromadzone w ramach tych programów są dziedziczone. W przypadku PPE dostęp do środków pracownik otrzymuje, dopiero składając odpowiedni wniosek po 60 roku życia lub gdy przedstawi decyzję o przyznaniu prawa do emerytury wcześniej, a więc po 55 roku życia. Z kolei środki gromadzone na rachunku PPK można w dowolnym momencie wypłacić. Wcześniejsza wypłata wiąże się jednak z pomniejszeniem funduszy o tak zwane potrącenia. PPK to dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, które pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z tej możliwości, zwłaszcza w przypadku osób, które są w wieku produkcyjnym i chcą zabezpieczyć swoją przyszłość i odkładać miesięcznie jakąś kwotę, na którą będzie mógł liczyć obok emerytury z ZUS lecz nie dysponuje dużymi środkami. Dodatkowo np. w razie choroby środki zostaną wypłacone na prośbę pracownika nawet jeśli nie osiągnie on wieku emerytalnego. W takiej sytuacji nie otrzymamy jednak m.in. premii od państwa.

Jak można oszczędzać na emeryturę? Fundusze inwestycyjne

Odkładać pieniądze na emeryturę możemy do tak zwanej skarpety lub przekazać je na tak zwane fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny to oddzielna osobowość prawna, która jest tworzona przez Polskie Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych. W Polsce istnieje ponad 3000 takich funduszy. Dobór konkretnego powinien być jednak wykonany bardzo rozważni, aby nie stracić środków gromadzonych na jesień życia. Taki fundusz inwestycyjny polega na tym, że wpłacamy na niego pieniądze, którymi następnie zajmują się specjaliści. Kwoty takie to może być już nawet 100-200 zł miesięcznie. Fachowcy inwestują te pieniądze w akcje, obligacje, nieruchomości, bony skarbowe itp. Warto jednak wiedzieć, że ten sposób oszczędzania na emeryturę wiąże się z pewnym ryzykiem.

Inwestowanie oszczędności w lokaty

Osoby, które chcą zadbać o swoją przyszłość i odkładać co miesiąc założoną przez siebie kwotę, mogą gromadzić takie środki na osobnym koncie. Z kolei osoby, które boją się, że na starość świadczenie z ZUS-u nie wystarczy im na to, by mogły godnie żyć i chcą w związku z tym odkładać samodzielnie na emeryturę, mogą inwestować swoje oszczędności również w lokaty. Na koncie oszczędnościowym oprocentowanie jest dość niskie, lecz mimo wszystko niezerowe. W każdej chwili mamy możliwość wypłaty takich pieniędzy, bez konsekwencji. Czasami również nawet nie tracąc odsetek.