Obecni 20-, 30-, czy 40-latkowie z niepokojem spoglądają na prognozy dotyczące ich przyszłych emerytur. Z roku na rok maleje wskaźnik zastąpienia informujący o stosunku emerytury do osiąganego wcześniej wynagrodzenia za pracę. Najnowsze dane są niepokojące i jasno informują o tym, ...