Czym jest faktoring i jak działa?

Faktoring to skuteczny sposób na walkę z brakiem płynności finansowej

0
148

Faktoring to coraz popularniejsza forma finansowania działalności przedsiębiorstw – dobrze widać to w statystykach. Rozwiązanie to umożliwia pozyskanie w krótkim czasie środków pieniężnych, co odbywa się poprzez zbycie wierzytelności handlowych. Czym jest faktoring i jak działa? W jakich sytuacjach może pomóc finansowanie poprzez faktoring? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w przygotowanym przez nas tekście. Powodzenia!

Faktoring – co to jest? Podstawowe informacje

Aby zrozumieć, czym jest faktoring, trzeba mieć na uwadze, że przedsiębiorcy bardzo często wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności – Polska nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Z jednej strony dzięki temu łatwiej jest im pozyskać klientów, z drugiej jednak takie rozwiązanie może stwarzać pewne trudności. Jakie? Da się to łatwo przewidzieć: jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność biznesową wystawi np. 15 faktur z terminem płatności wynoszącym 30 dni, musi się on liczyć z ryzykiem, że część jego dłużników będzie ociągać się z zapłatą.

Niestety, ten przedsiębiorca ma własne zobowiązania np. wobec banku czy swoich dostawców, dodatkowo komplikują sytuację. Opóźnianie się odbiorców z płatnościami może sprawić, że firma-sprzedawca sama zaczyna mieć problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań, co w skrajnych przypadkach doprowadza nawet do upadłości. Problem ten dotyczy firm właściwie z każdej branży rynkowej, choć statystyki faktoringu pokazują, że szczególnie narażeni są na to przedsiębiorcy z branży transportowej czy budowlanej.

Jak można ograniczyć takie zagrożenie (choć oczywiście nie całkowicie usunąć, ponieważ ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu)? Jednym ze sposobów na uporanie się z tym problemem jest faktoring. Mechanizm finansowania jest w tym przypadku dość prosty. W zasadzie, sprowadza się on do upłynnienia nieopłaconej (ale nie może być to faktura przeterminowana!) należności. Korzystający z faktoringu przedsiębiorca, którego określamy słowem: faktorant, przekazuje swoje faktury do instytucji finansowej – faktora –  w zamian za co otrzymuje w krótkim czasie kwotę wynikającą z danej transakcji.

Wydaje się, że jedynym minusem takiego rozwiązania jest koszt finansowania – faktor w zamian za udzielone przedsiębiorcy finansowanie pobiera prowizje naliczane od każdej faktury. Wydaje się jednak, że mimo opłat faktoring(ciekawe rozwiązania w tej kwestii oferuje np. https://pragmago.pl/porada/faktoring/) jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorcy. Choć otrzyma on nieco niższą kwotę (prowizje wynoszą zazwyczaj od kilku do ok. dziesięciu procent), to środki te wpływają na konto firmowe w czasie nie dłuższym niż kilka dni. Takie rozwiązanie pomaga uchronić firmę przed utratą płynności finansowej.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność to jedno z najważniejszych pojęć, jeśli chodzi o finanse korporacyjne (finanse przedsiębiorstw). Rozumie się przez to stan, w którym firma jest w stanie terminowo spłacać zaciągane zobowiązania, zarówno te długoterminowe (np. płatne w okresie powyżej 12 miesięcy), jak i najbardziej wymagalne/pilne. Praktyka pokazuje, że brak płynności finansowej może doprowadzić do upadku każdą, nawet największą firmę.

To właśnie dlatego faktoring jest postrzegany jako sposób na utrzymanie płynności finansowej – należy traktować go jako dopływ gotówki w trudnych dla przedsiębiorstwa momentach.